Vyberte stránku

Všimnul jsem si, že lidé v obrazech sami něco nacházejí. Nestává se, aby se ptali, co to je, nebo, jak se obraz jmenuje. Takže obrazům názvy nedávám, abych diváka předem nesváděl, k nějakému výkladu. Má potom možnost své vlastní, osobní fantazie.

U obrazů, které by se dali označit jako abstraktní, nebo expresivní, což je výraz, který nevím, co přesně znamená, nikdy nemám konkrétní záměr „něco“ namalovat. Cítím pouze touhu malovat. Většinou to začíná velmi jednoduše. Barevné pokrýt plochu, to je celé. Často pak obraz podložím na dlouhou dobu, než na něm pokračují dál. Nikdy nemám pocit, že je hotový. Spíš, že to ještě něco chce, anebo, že už ho nechám být.