Franz Kafka Zámek

Franz Kafka, Zámek; rozbor-interpretace.

Kafka nás dokonale vtahuje do života zeměměřiče K.

Ty nekonečné popisy všech detailů života vesnice, postav a vztahů. Nekonečné vyprávění Barnabášek o svém osudu.

Ta bezmoc jeho snažení. Jsme zcela pohlceni jeho osudem. Výsledek zeměměřičova snažení je vlastně zmatení, čili příběhové pojímání světa vede ke zmatenosti. 

Pokud čteme Kafkův zámek „příběhově“ jsme skutečně zamčeni. To by mohl být i druhý význam názvu knihy, jak jsem pochytil. Nejsme uzamčeni jen se zeměměřičem v Kafkově knize, ale ve svých životech. Proto je kniha tak těžko čitelná a vlastně nepochopitelná. Je o nás všech zamčených v příběhovosti vlastních životů.

Nevím, zda Kafka věděl, co skutečně napsal. Mistrovsky vystihnul démona naší civilizace a to včetně nedokončenosti. Démona, protože nás svádí a odvádí od sebe samych. V jeho knize je však i řešení. Rešením je právě ten detail, kterým je celá kniha psána. Ve chvíli, kdy opustíme příběhovost vyprávění a jedinou pozornost věnujeme detailu, ztrácí nad námi, zámek veškerou moc. Zámek je rozbit a my jsme skutečně svobodní v našich rozhodnutích.

Ještě hrůznější je, ale překvapení, když domyslíme důsledky tohoto zjištění. Když zámek tak snadno zmizí, rozplyne se, pak to může jedině znamenat, že nikdy neexistoval, že zámek je jen naše konspirace, naše vlastní vězení.

 

Dimitriji Dudíkovi se v roce 2006 podařilo všechno zachytit v rozhlasové hře.

 

Igor David 2017