fbpx

o autorovi

Ing. arch. Igor David

 

Obraz stejně jako dům, má „stavbu“.

Igor David se svým bratrem Alešem navrhuje a staví domy již více než 25 let a malířství je jeho věčným souputníkem. Začínal na Akademii výtvarných umění figurativní kresbou u Petera Orieška a svoje zkušenosti s výtvarnou tvorbou neustále promítá do architektonické tvorby.

„Malířské umění, to je prožívání člověka, čili toho podstatného, čeho se dům týká“, často Igor glosuje.

Založení a metoda

Dům je založen na zemi a postupně se buduje, jak se zdá být zcela jasné. Celý proces má svojí část přípravy a projektování a realizace. Tvorba domu tak vychází z určité metody. Tvorbu obrazu vnímá Igor obdobně. Obraz se buduje podobně jako dům. Tímto způsobem se budovali obrazy již od starověku. Budovali se takto za renezance, baroka, rokoka až moderní doba na tento princip chce zapomenout. V případě domu je zřejmé, že se musí začít od základů, v případě obrazu je snadné to přehlédnout, případně prohlásit, že „to“ není potřeba, ale obraz je „dílo“ stejně jako dům.

Cesta k před-čátku

Cesta ke starým mistrům a jejich postupům je putování k počátku, k základu, k momentu před počátkem – k před-čátku. Cesta k hlubokému založení díla.

Pro naše předky bylo toto samozřejmé, nemuseli o tom přemýšlet a zvažovat to. My musíme, protože jsme tento princip opustili.