fbpx

Pontormo, Josef a Potifar

plátno, 70/80cm, 2020, kresba uhlem

Technologický postup.

2. Podklad

Stabilní a trvanlivý podklad je základ každého obrazu. Pevný, lehký rám, kvalitní plátno. V tomto případě jsme použili plátno polyesterové restaurátorské kvality a akrylový šeps. Tato kombinace si zachovává určitou míru pružnosti, takže nehrozí praskání budoucích vrstev malby

2. Kresba

Pečlivá kresba celého tématu byla pro renezanční malíře důležitým elementem. Tvořila kostru budoucího díla a propisovala se do následných vrstev malby.

3. Imprimitura

Imprimitura sloužila k zafixování uhlové kresby a byla jednotící barvou podkladu obrazu. Většinou byla teplé, světlé, červeno-okro-zrzavé barvy.

Médium

Klíčovým materiálem každé renezanční malířské dílny bylo médium, které často přimíchávali do barev. Toto médium zrychlovalo tuhnutí malby a tedy zkracovalo dobu schnutí jednotlivých vrstev. Renezanční obraz se budoval právě z několika vrstev a doba jejich schnutí byla pro malíře klíčovým faktorem v technologii práce. Jako médium se často používali různé pryskyřice smíchané se lněným olejem.

4. Zvýraznění nejtmavších míst

První ze spodních vrstev malby je tato tmavo hnědá vrstva, kterou malíř zvýrazňuje nejtmavší místa.

5. Bílá podmalba

Podmalování nejsvětlejších ploch a významných plných barevných ploch je dalším krokem v budování obrazu. Bílá podmalba slouží jako podklad výrazných vrchních barevných vrstev a zejména v budoucnu podrží barevnost obrazu. Důvodem je průhlednění olejové barvy a bez této bílé spodní vrstvy by obraz v budoucnu tmavnul.

předloha:

  • Josef je prodán Potifarovi
  • Jacopo da Pontormo
  • 50/60cm
  • 1528
  • National Gallery London