fbpx

renezanční dílna

Dílna znovuobjevuje a oživuje tradiční malířské techniky starých mistrů.

Rembrandt, Vermeer, Pontormo, ...

Igor David oživuje původní techniky starých mistrů a znovu maluje slavná díla.

autentické materiály

Při tvorbě obrazů Igor používá co nejvíce autentické materiály, kterými staří mistři malovali svá díla.

důkladná příprava podkladu

Malíři ve svých dílnách vždy důrazně dbali na co nejlepší přípravu podkladu. Rám, plátno, šeps.

původní technologie

Každý obraz je „vystavěn“ při dodržení původních autentických technologií. Klíčovým faktorem znovu vytvoření díla starých mistrů je identifikace materiálů, postupu práce a tedy chronologie kladení jednotlivých vrstev.

odborný poradce

Na jednotlivých projektech se významně podílí MgA. Jiří Vávra, akademický malíř specializovaný na historické techniky a dějiny umění.

projekty renezanční dílny:

Rembrandt, Vermeer, da Vinci, ...

znovu vytvořená slavná malířská díla

volná tvorba

fantazie barev